fbpx Dotacje UE

Wytwórnia asfaltu modyfikowanego polimerem

Zastosowania polimeroasfaltu w budownictwie drogowym jest dziś koniecznością ze względu na rosnące natężenie ruchu samochodowego i obciążenia nawierzchni. Domieszkowanie asfaltu polimerami polepsza znacznie jego właściwości eksploatacyjne: drogi budowane z udziałem tak zmodyfikowanego spoiwa lepiej znoszą duże obciążenia ruchem drogowym i ciężkimi pojazdami, dają nawierzchnię o lepszej przyczepności, a także sprzyjają bezpieczeństwu i wygodzie jazdy pojazdami samochodowymi. Dlatego też wymuszona stosowaniem polimeroasfaltu zwyżka nakładów inwestycyjnych zwraca się w pełni dzięki dłuższej żywotności tego materiału i niższymi kosztami utrzymania naprawczego dróg.

STRASSMAYR jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem w Polsce włoskiej firmy MASSENZA.
MASSENZA to światowy lider w produkcji wytwórni do produkcji emulsji oraz asfaltów modyfikowanych polimerem (PMB).
Z naszej strony oferujemy Państwu doradztwo w zakresie doboru technologii produkcji oraz zastosowania sprzętu odpowiedniego do planowanej wydajności.

 
 
 Massenza Wytwórnie emulsji bitumicznych

 

 

Ponad 40 lat doświadczenia wytwórni polimeroasfaltu.

Massenza jest wiodącym na świecie producentem wytwórni polimeroasfaltu o ponad 40-letnim doświadczeniu na rynku. Możemy poszczycić się licznymi referencjami od odbiorców krajowych i zagranicznych działających w różnych branżach przemysłowych, w tym przetwórstwa rafineryjnego, handlu surowcami, czy budownictwa drogowego. W zależności od potrzeb odbiorcy projektujemy i produkujemy wytwórnie polimeroasfaltu o różnym stopniu automatyzacji i wydajności.

Oferujemy dwa podstawowe rodzaje wytwórni asfaltu modyfikowanego polimerem, tj. wytwórnie jedno-
i wieloprzelotowe. Wytwórnia jednoprzelotowa pracuje w zasadzie w trybie ciągłym, z jednym strumieniem asfaltu mieszanego z polimerem w młynie. Wytwórnia wieloprzelotowa pracuje wsadowo (okresowo), tj. zasyp mieszanki asfaltu i polimeru przechodzi przez młyn od 3 do 5 razy w cyklu wytwórczym.
Wytwórnie wieloprzelotowe są najchętniej wybieraną wersją instalacji, ponieważ oferują znacznie wyższą elastyczność doboru polimeru do domieszkowania asfaltu, a jednocześnie umożliwiają przeróbkę większego zakresu jakościowo-materiałowego obu surowców.

Drugim krytycznym aspektem każdej wytwórni jest jej serce, czyli młyn homogenizacyjny. Wykonujemy go wedle własnego, starannie opracowanego pomysłu, dzięki czemu daje doskonałej jakości polimeroasfalt.

W swojej ofercie posiadamy również wytwórnie do modyfikacji asfaltu gumą, które w zależności od wersji mogą modyfikować asfalt polimerem lub gumą.

 

Zobacz pełną specyfikacje

Wytwórnia Emulsji bitumicznej

Emulsja bitumiczna używana jest w budownictwie drogowym właściwie już od początku XX wieku. Do dziś wielkość zużycia tego materiału i liczba jego konkretnych zastosowań ogromnie wzrosły. Jest tak dlatego, że emulsje bitumiczne odznaczają się szeregiem zalet w porównaniu z innymi spoiwami: są od nich tańsze, umożliwiają szersze zastosowanie, ich produkcja wymaga znacznie mniej energii i są bardziej ekologiczne.

Na rynku oferuje się dwa rodzaje wytwórni emulsji bitumicznej, zależne od technologii produkcji, tj. wytwórnie okresowe i przelotowe (zwane też ciągłymi). Dzięki obszernej wiedzy praktycznej przyjęliśmy z zasady technologię okresowego wytwarzania emulsji bitumicznej w produkowanych przez nas wytwórniach, ponieważ oferuje ona niezmierną łatwość eksploatacji wytwórni, umożliwiając produkowanie emulsji o różnych parametrach. Zadowolenie klienta jest jedną z zasad naszej działalności. Dlatego wytwórnie naszej marki odznaczają się łatwością montażu, prostym rozruchem i bezawaryjną pracą.

Oferujemy również budowę kompleksowych zakładów produkcji emulsji bitumicznych, wraz ze zbiornikami magazynowymi surowców i produktu gotowego, nagrzewnicami na olej termiczny
 i pozostałymi, niezbędnymi urządzeniami technologicznymi.

 

Zobacz pełną specyfikacje

Kontakt bezpośredni:

Grzegorz Biernacki
Dyrektor Handlowy

+48 601 073 119
g.biernacki@strassmayr.com