fbpx Dotacje UE

Dotacje które pozwalają nam się rozwijać

Poniżej przedstawiamy listę dotacji dzięki którym ciągle rozwijamy naszą firmę.


Strassmayr sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie skorzystał z programu operacyjnego numer POIR.03.04.00. Program operacyjny Inteligentny Rozwój, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Dotacje na kapitał obrotowy, tytuł projektu „Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie płynności finansowej”. Celem projektu było utrzymanie działalności gospodarczej. Planowane efekty to utrzymanie działalności gospodarczej przez 3 miesiące. Efekt został osiągnięty w 100%.

Wartość projektu 226 914,12 PLN
Wkład funduszy europejskich: 100%
Strassmayr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku Kanady: W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek Kanady oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.
Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku Kanady, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w Kanadzie.

Wartość projektu: 200 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN

opublikowano_24-12-2021 / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy doradztwo i działania marketingowe / POBIERZ 

opublikowano_09-12-2021 / Zapytanie ofertowe z dnia 09.12.2021 na działania marketingowe / POBIERZ

opublikowano_01-12-2021 / Zapytanie o szacowanie wartości usług doradczych i działań marketingowych / POBIERZ

opublikowano_02-12-2020 / Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy doradztwo prawne i dot. systemy zarządzania jakością / POBIERZ

opublikowano_17-11-2020 / Zapytanie ofertowe z dnia 17.11.2020 na doradztwo prawne i doradztwo dotyczące systemu zarządzania jakością /POBIERZ

opublikowano_09-11-2020 / Zapytanie o szacowanie wartości usług z zakresu doradztwa prawnego i systemu zarządzania jakością / POBIERZ
Strassmayr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku ZEA: W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek ZEA oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.

Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku ZEA, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w ZEA.

Wartość projektu: 200 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 PLN