fbpx Dotacje UE

Dotacje które pozwalają nam się rozwijać

Poniżej przedstawiamy listę dotacji dzięki którym ciągle rozwijamy naszą firmę. 
Strassmayr sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie skorzystał z programu operacyjnego numer POIR.03.04.00. Program operacyjny Inteligentny Rozwój, Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Dotacje na kapitał obrotowy, tytuł projektu „Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie płynności finansowej”. Celem projektu było utrzymanie działalności gospodarczej. Planowane efekty to utrzymanie działalności gospodarczej przez 3 miesiące. Efekt został osiągnięty w 100%.
 
Wartość projektu 226 914,12 PLN
Wkład funduszy europejskich: 100%
 
Strassmayr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.
 
Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku Kanady: W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek Kanady oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.
 Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku Kanady, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w Kanadzie.
 
Wartość projektu: 120 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 120 000 PLN
 
Strassmayr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
 
Projekt “Polskie Mosty Technologiczne” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.
 
Cel projektu “Polskie Mosty Technologiczne” na rynku ZEA: W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów eksportowych na rynek ZEA oraz wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji.
 
Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy o rynku ZEA, sytuacji w branży tam występującej, konkurencji, potencjalnych odbiorcach. Uzyskana wiedza pozwoli na budowanie skutecznej strategii internacjonalizacji w ZEA.
 
Wartość projektu: 120 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 120 000 PLN